15 பிப்., 2016


இதுவரை தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் நிகழாத ஒரு நிகழ்வு!!!!
நாம் தமிழர் கட்சி 234 தொகுதிகளுக்கான வேட்பாளர்களை ஒரே மேடையில் அறிமுகம் செய்துள்ளது!!!
சந்திக்கும் முதல் தேர்தலிலேயே தனித்துப் போட்டியிடுவது தமிழகத்திற்கு தேவையான
1. மாற்று அரசியலா??
2. வீண் முயற்ச்சியா??