30 ஜன., 2019

 ஆசியக்கிண்ணம் 2019
இறுதியாடடம்- யப்பான்  எதிர் கட்டார்
அரை இறுதி 
யப்பான்  .- ஈரான்  3-1
கட்டார் - ஐக்கிய அரபு ராச்சியம்  4-0
கால் இறுதி
யப்பான் - வியடனாம் 1-0
ஈரான் - சீன 3-0
கட்டார் - தென்கொரியா   1-0
ஐ அ  ராச்சியம் - அவுஸ்திரேலியா  1-0