25 மார்., 2016

· 
சென்னை கண்ணகி நகரில் 250 ஏழை மாணவர்களுக்கு இலவச டியூஷன்
 எடுக்கும் ஆட்டோ டிரைவர் வாசுதேவன் அவரது மனைவி உமாமகேஸ்வரி.
வாழ்த்துக்கள்.