15 மார்., 2020

கொரோனாவினால் பிரபலமான  விமான சேவைகள்   இயங்க  முடியாமல் அல்லல்படுகின்றன . பலத்த பொருளாதார  நடத்தை  அடைந்துள்ளன