29 ஏப்., 2020

தமிழகத்தில்  இப்போதைய அவசரகால நிலையில்  ஏழைமக்களுக்கு அம்மா  உணவகம்  மிக மிக  நம்பமுடியாத விலையில்  உணவுகள்  வழங்குவது  மத்திய அரசுபாராட்டு