5 ஜூலை, 2015

சென்னையில் அனல் காற்று: பொதுமக்கள் தவிப்புஅக்னி நட்சத்திரம் முடிந்தும் சென்னையில் வெயில் தாக்கம் குறையவில்லை. சென்னையின் பல இடங்களில் 100 டிகிரிக்கு மேல் வெயில் கொளுத்தி வருகிறது. மேலும் வெப்ப தாக்கத்தினால் அனல் காற்று வீசுகிறது. இதனால் பொதுமக்கள் பெரிதும் தவித்து வருகின்றனர்.