8 டிச., 2015

ஈழ அகதிகள் உதவி.
தோப்புக்கொல்லை ஈழ அகதிகள் முகாம் சார்பில்
சென்னைக்கு வெள்ள நிவாரண உதவி.