26 ஏப்., 2019

கல்முனை  சாய்ந்தமருது  பிரதேசத்தில் வீடு  ஒன்றை   சோதனையிட  முயன்ற போ து  எதிர்த்து  துப்பாக்கிசூடு  நடத்தப்பட்டுள்ளது