11 நவ., 2012


டில்சான் காயம்
இலங்கை அணியின் ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரர் திலகரட்ண டில்சான் காயத்திற்குள்ளாகி உள்ளதால் நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான நான்கு மற்றும் ஐந்தாவது ஒருநாள் போட்டிகளில் பங்கேற்க மாட்டார் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.இவருக்கு பதிலாக சாமர கப்புகெதர அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.