28 ஏப்., 2020

வாழைச்சேனை இந்து கல்லூரி மாணவர்களின் சாதனை
5  பேர்  9 எ   சித்தி 125  மாணவர்களில்  90  பேர்  உயரதரத்துக்கு  தகுதி  அடைந்துள்ளனர்
4 மாணவர்கள்  8 எ 1 பி .ஒரு மாணவர்  7 எ 2 பி ,ஐந்து மாணவர்க  7  எ 1 பி 1 சி . உம மூன்று மாணவர்கள்  6  எ  2 பி 1 சி  உம 1 மாணவன்  5 எ 4  பி  உம ப்டேறுள்ளனர்