6 ஏப்., 2020

சுவிஸில் கொரோனா தோற்று வரைபு  இப்போது இறங்குவரிசைக்கு  செல்கிறதா ?  கொரோனா  தோற்று பரவ  ஆரம்பித்து  2-3 வாரங்களின் பின்னர்  ஒரு உச்சகட்த்தை அடைந்து  பின்னர்  குறைந்து செல்லும் என்ற கணிப்பில் சுவிஸின் வரைபு  அந்த வித  நம்பிக்கையை  உண்டாக்கியிருக்கிறதாக  விமர்சகர்கள் கருதுகிறார்கள்