6 ஏப்., 2020

சுவிஸில் இன்று  தொற்றுக்கு  உள்ளாகியோர்  தொகை (541) குறைந்துள்ளது  மொத்தம் 21065இறப்புக்கள் 714