6 ஏப்., 2020

ஜெர்மனி ஐரோப்பிய யூனியன் நாடுகளான  இத்தாலி(44) பிரான்ஸ்(130) நெதர்லாந்து 824)ஆகிய நாடுகளில் இருந்து 198 நோயாளிகளை  எடுத்து வந்து பராமரிக்கிறது