6 ஏப்., 2020

சுவிஸ்  -தொற்றுக்கைளின் எண்ணிக்கை  குறைவது போல தெரிகிறது சனியன்று 783 நேற்று 574 இன்று 500  ஆகியுள்ளது பக்கத்து நாடான  ஆஸ்திரியாவில் அவசரகால நிலையை ஏப்ரல் மத்தியில்  தளர்த்த வுள்ளனர் தொடர்ந்து மே  ஆரம்பத்தில் முழுத்தடைகளையும் நீக்கப்படலாம்  மே  மத்தியில் வழமைக்கு கொண்டுவர  நினைக்கிறார்கள் சுவிசும்  அதை  போல்  நடைமுறைக்கு கொண்டுவர முடியுமா என ஆலோசிக்கிறது