8 ஜூலை, 2013

.

NOW NOIW NOW NOW

புங்குடுதீவு மடத்துவெளி முருகன் ஆலய கும்பாபிசேக ந்கழ்வின் ஒளி பரப்பு இன்று22.00 Dan Yarl Oli TVதொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகும். 
www .dantv .tv $$$
அல்லது
www mayuren .org என்ற இணையத்துக்கு சென்று காணமுடியும்