9 செப்., 2012


வடமத்திய மகாண பொலனறுவ மாவட்ட மெதிரிகிரிய தேர்தல் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன.
அதன் பிரகாரம் கட்சிகள் பெற்றுக்கொண்ட வாக்குகளின் எண்ணிக்கை,

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு - 25,641
ஐக்கிய தேசிய கட்சி - 19,090
மக்கள் விடுதலை முன்னணி - 863