9 செப்., 2012

வடமத்திய மாகாணம் அநுராதபுர மாவட்ட மெதவாச்சி தேர்தல் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன.

அதன் பிரகாரம் கட்சிகள் பெற்றுக்கொண்ட வாக்குகளின் எண்ணிக்கை,

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 27288
ஐக்கிய தேசிய கட்சி 11856
ஜே.வி.பி. 1661