9 செப்., 2012

வடமத்திய மகாண பொலனறுவ மாவட்ட மிஹிந்தலை தேர்தல் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன.
அதன் பிரகாரம் கட்சிகள் பெற்றுக்கொண்ட வாக்குகளின் எண்ணிக்கை,

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு - 22923
ஐக்கிய தேசிய கட்சி - 10936
மக்கள் விடுதலை முன்னணி - 853