9 செப்., 2012

திருகோணமலையில் தமிழ்தேசியக் கூட்டமைப்பு முன்னணி
திருகோணமலை மாவட்டத்தில் முதற்கொண்டு கிடைத்த தேர்தல் பெறுபேறுகளின் அடிப்படையில் தமிழ்தேசியக் கூட்டமைப்பு முன்னிலை.
 
திருகோணமலை தேர்தல் தொகுதி
 
த.தே.கூ -28070
மு.கா - 8633
ஐ.தே.க - 2980
ஐ.ம.சு.கூ - 7923