9 செப்., 2012

சப்ரகமுவ மாகாணம் கேகாலை மாவட்ட ஒட்டுமொத்த தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன.
கட்சிகள் பெற்றுக்கொண்ட மொத்த வாக்குகளின் எண்ணிக்கை,


ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு - 213,734 (ஆசனங்கள் - 11)
ஐக்கிய தேசிய கட்சி - 130,417 (ஆசனங்கள் - 6)
இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் - 8,971 (ஆசனங்கள் - 1)