9 செப்., 2012


நடைபெற்ற மாகாண சபைத் தேர்தல்களில் வெளியாகிய முடிவுகளின் அடிப்படையில் கிழக்கில் மட்டக்களப்பில் இருந்து வெளியாகிய முடிவுகளில் கூட்டமைப்பு முன்னிலை பெற்றிருக்கிறது.

மட்டக்களப்பு மாவட்டம் 1ஆவது வாக்கெண்ணும் நிலையத்திலிருந்துகிடைத்த தேர்தல் முடிவுகள்
தமிழ்த் தேசிய கூட்டமைப்பு- 935
ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சி- 305
ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ்- 74
ஐக்கிய தேசிய கட்சி- 16
சுயேட்சைக் குழு 8- 11
மட்டக்களப்பு மாவட்டம் 2ஆவது வாக்கெண்ணும் நிலையத்திலிருந்து கிடைத்த தேர்தல்முடிவுகள்
தமிழ்த் தேசிய கூட்டமைப்பு- 727ஸ்ரீலங்கா சுதந்திரக் கட்சி- 340ஸ்ரீலங்கா முஸ்லிம் காங்கிரஸ்- 139ஐக்கிய தேசிய கட்சி- 14சுயேட்சைக் குழு 8- 70