9 செப்., 2012


மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் வெற்றி பெற்ற வேட்பாளர்கள் தேர்தல் வாக்கெண்ணும் நிலையத்தில் இருந்து வருகை தருவதனைப் படங்களில் காணலாம்.