9 செப்., 2012

சப்ரகமுவ மாகாணம் இரத்தினபுரி மாவட்ட இறக்குவானை தேர்தல் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன.

அதன் பிரகாரம் கட்சிகள் பெற்றுக்கொண்ட வாக்குகளின் எண்ணிக்கை,

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு 31775
ஐக்கிய தேசிய கட்சி 22520
இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் 2216
மக்கள் விடுதலை முன்னணி 610