9 செப்., 2012

வடமத்திய மாகாணம் அநுராதபுர மாவட்ட தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன.
அதன் பிரகாரம் கட்சிகள் பெற்றுக்கொண்ட வாக்குகளின் எண்ணிக்கை,

ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திரக் கூட்டமைப்பு - 20,396
ஐக்கிய தேசிய கட்சி - 10,046
மக்கள் விடுதலை முன்னணி - 1,024